Privacybeleid

Privacyverklaring

 

Door bepaalde onderdelen van deze site https://kaapsekringen.nl  te gebruiken en / of door u in te schrijven op de nieuwsbrief geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking. U zult pas berichten van ons ontvangen via de nieuwsbrief nadat u ons daar toestemming voor hebt gegeven middels de inschrijving op deze website.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van stichting  Kaapse Kringen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website; wij verwijzen slechts naar deze sites in het kader van informatievoorziening.Door gebruik te maken van deze website accepteert u dit privacybeleid.

U hebt altijd het recht om uw door ons bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

U kunt ook verzoeken om uit alle databases te worden verwijderd. U wordt dan ‘vergeten’ en zult daarna op geen enkele manier nog worden gecontacteerd.

Als u een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 14 dagen.

Hoe laat u, uw rechten gelden?

Dit kan door op de link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoek te mailen naar info@kaapsekringen.nl U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon wiens gegevens u wilt schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die u wilt schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen u wilt doorvoeren of dat u wilt dat alle gegevens over deze persoon geschrapt worden.

Zo verwerken we uw gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke is:

 • Secretaris, Stichting Kaapse Kringen
 • Tarakanpad 15
 • info@kaapsekringen.nl

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).eigen naam + naam eigen organisatie + adres + eventueel: telefoonnummer + e-mailadres

Voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Mailchimp gevestigd in de Verenigde Staten. Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de voorwaarden van Mailchimp. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om uw persoonsgegevens te beschermen.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen. In dit geval

 • e-mailadres

 

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om u de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. U kiest of u hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

 • Contactformulier: om aan uw vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht) zoals het aanmelden voor de Kaap-app.
 • Inschrijving op nieuwsbrief: om u af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die u kan interesseren.

Uitzonderingen hierop kunnen enkel met uw expliciete toestemming.

Hoe lang worden u gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om u de dienst te verlenen die u zelf activeerde of waarvoor u toestemming hebt gegeven. Uw persoonsgegevens worden maximaal tot twee jaar na het laatste gebruik bewaard.

Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor uw privacy. Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven en hiervoor uw persoonsgegevens hebt verstrekte of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp en Google.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop uw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Iedereen die namens de Stichting Kaapse Kringen uw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Alle medewerkers van de Kaapse Kringen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

 

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (uw IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). Wij analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.

U kunt cookies uit- en inschakelen in uw browserinstellingen en ook wissen.

 

Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan verwijsknoppen naar onze pagina’s op sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst mogelijk – en dan alleen bij gebruik – een cookie op uw computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op, en dragen geen verantwoordelijkheid, voor wat deze netwerken met uw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met uw informatie omspringen nadat u iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

 

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. U wordt uitgenodigd deze verklaring regelmatig opnieuw te bekijken voor eventuele aanpassingen. De laatste update dateert van 7 april 2021.

Als het misgaat …We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, contacteer dan info@kaapsekringen.nl en wij zoeken dan zo snel mogelijk een oplossing.

 

Rotterdam, 9 april 2021

Stichting Kaapse Kringen