Over ons

De KK is in ontwikkeling. Wij zijn bezig met het opzetten van een stichting, we hebben een voorzitter, Wietze van de Aa, een secretaris, Christian Koolmees, Marianne Ketting houdt zich vooral bezig met het (inventariseren van) projecten.

 

We zoeken naar een penningmeester en nog een lid. Meld je bij de voorzitter als je interesse hebt om in deze pionierstijd de KaapseKringen verder op poten te zetten.

 

Een aantal mensen zal de ideeën en voorstellen die binnenkomen via het netwerk toetsen aan haalbaarheid en helpen met de uitvoering. Dit zijn op dit moment Marianne Ketting, coördinator, Eva Ruijter, Hester Koopmans, Cora de Roon en Iris Groenhout. Er kunnen nog meer Katendrechters bij.

 

Samen met het bestuur gaan wij de criteria waaraan een voorstel moet voldoen opstellen.

 

Raad van Advies

Mensen die ons bijstaan bij fondsenwerking en een ‘accuraat’ netwerk ter beschikking hebben. Voel je iets voor een positie in de RvA? Meld je bij de voorzitter. Ken je iemand, zegt het voort!